Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

"B", pion: określenie jednostek SB, których zadaniem było prowadzenie obserwacji osób i obiektów na polecenie jednostek operacyjnych SB. Na pion „B” składało się Biuro „B” MSW oraz wydziały „B” terenowych jednostek SB.

Zobacz również: ObserwacjaWydział Zabezpieczenia Operacyjnego (WZO)Ewidencja operacyjna pionu "B"
Biblioteka archiwalna [WSW]: wg Instrukcji WSW 1985 na bibliotekę archiwalną składały się: „pojedyncze egzemplarze wydawnictw: byłych organów Informacji WP, Sztabu Generalnego WP, Zarządu II Sztabu Generalnego WP, byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wojskowej Służby Wewnętrznej” oraz „pojedyncze opracowania: naukowe, problemowe (zagadnieniowe) dotyczące działalności kontrwywiadowczej, wywiadowczej i politycznej w różnych okresach państwowości polskiej.”; Instrukcja WSW 1985, § 3.6.

Zobacz również: Instrukcja WSW 1985
Biuro "C" MSW: jednostka MSW na prawach departamentu, zarządzająca instrumentami ewidencyjnymi oraz zbiorami akt. Biuro „C” MSW powołano 2 stycznia 1960 r. z jednostek dotychczasowego Biura Ewidencji Operacyjnej MSW, a 1 październnika 1965 r. włączono do niego Centralne Archiwum MSW (przechowujące akta o charakterze historycznym, przeniesione następnie do Wydziału IV Biura „C” MSW). Do zadań Biura „C” MSW należało przede wszystkim zarządzanie kartotekami i inwentarzami oraz dziennikami rejestracyjnymi, rejestracja czynności operacyjnych i dokumentów SB, archiwizacja akt, przechowanie, udostępnianie i wypożyczanie akt operacyjnych, akt o znaczeniu historycznym, akt personalnych funkcjonariuszy, udzielanie informacji o zawartości zapisów kartotecznych, koordynacja czynności operacyjnych pomiędzy jednostkami operacyjnymi SB, budowa i obsługa elektronicznego systemu informacyjnego MSW, opiniowanie kandydatów do dopuszczenia do dokumentów tajnych. Biuro „C” MSW składało się w 1983 r. z 12 wydziałów, Grupy do Zleceń Specjalnych, Grupy Analiz i Informacji, Samodzielnej Sekcji Ochrony Danych i Sekcji Ogólnej. Biuro „C” MSW nadzorowało jednostki pionu „C” terenowych jednostek SB. Niezależnie od archiwum i kartotek Biura „C” MSW działały: archiwum i kartoteki Departamentu I MSW (wywiadu SB), kartoteki Biura „B” MSW, kartoteki Biura Paszportowego MSW.

Zobacz również: Wydział IV Biura "C" MSWDziennik rejestracyjnyRejestracjaArchiwizacjaAkta osobowe funkcjonariuszaKoordynacja"C", pionKartotekiBrakowanie
Brakowanie: planowe niszczenie akt, których termin przechowywania w archiwum (kategoria materiałów archiwalnych) upłynął.
Deklaracja dostępności strony