Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zbiór dokumentów dotyczących Układu Warszawskiego
Opis zawartości
Tytuł: Sprawy współpracy w ramach Układu Warszawskiego. Teczka nr 12: Korespondencja ze Sztabem Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego i sprawy konsultacji.
Opis: Teczka zawiera m.in.: sprawozdania z wyjazdów służbowych do Bułgarii, Czechosłowacji, ZSRR, NRD; programy i kosztorysy pobytu: delegacji wojskowej ze Sztabu ZSZ państw UW (ZSRR) w Sztabie Generalnym WP, delegacji wojskowej Węgierskiej Republiki Ludowej w Sztabie Generalnym WP; korespondencja w sprawie konsultacji dla przedstawicieli Armii Radzieckiej w 1981 r.; materiały do notatki informacyjnej w sprawie realizacji postanowień Protokołu o rozwoju wojsk wydzielonych w skład Zjednoczonych Sił Zbrojnych w latach 1976-1980; tekst informacji dla radia i telewizji dot. ćwiczenia „Sojuz-81” 17-03 – 04-04-1981 r.; ocena wdrożeń wniosków uzyskanych w ramach kontaktów z zagranicą zrealizowanych w roku 1979 oraz wyników kontaktów zrealizowanych w 1980 r.; wnioski na konsultacje w krajach socjalistycznych na 1982 r.; propozycje wojska polskiego dotyczące doskonalenia współpracy państw i armii sojuszniczych w zakresie odtwarzania uzbrojenia i techniki bojowej w toku operacji; wyciągi z tematycznego planu kontaktów resortu ON z zagranicą na rok 1980 r. oraz 1981 r.; protokół nr 1/81/P z inauguracyjnego posiedzenia przedstawicieli zespołów badawczych powołanych w celu realizacji poszczególnych podtematów problemu MEPROG; materiały dot. projektu statutu o zapasach środków materiałowych rezerw Zjednoczonego Dowództwa Sił Zbrojnych państw – stron Układu Warszawskiego; materiały dot. projektu rekomendacji w sprawie kierowania ruchem na wojskowych drogach samochodowych opracowanej przez Sztab ZSZ państw – członków UW; notatki w sprawie zmian w systemie informacyjno-sprawozdawczym Zjednoczonych Sił Zbrojnych; sprawozdania ze spotkań granicznych pomiędzy przedstawicielami Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego WP i Służby Topograficznej CzAL, Bułgarskiej AL., NAL NRD; informacja o realizacji rekomendacji Rady Wojskowej ZSZ państw – stron Układu Warszawskiego podjętych na XXIII posiedzeniu w Sofii (21 – 23-04-1981 r.); notatka z narady delegacji krajów socjalistycznych w dniu 23-09-1981 r, (wyciąg); notatka informacyjna o założeniach i perspektywach radziecko-amerykańskich rokowań w sprawie ograniczenia broni rakietowo-jądrowej średniego zasięgu.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1981
Data końcowa: 1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 02958/101
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 015/80
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): 1724/55/165
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony