Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zbiór dokumentów dotyczących Układu Warszawskiego
Opis zawartości
Tytuł: Sprawy współpracy w ramach Układu Warszawskiego. Teczka nr 12: Korespondencja ze Sztabem Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego i sprawy konsultacji.
Opis: Teczka zawiera m.in.: wykaz imienny 130 pracowników Sztabu ZSZ uprawnionych do korzystania z immunitetów i przywilejów; program i kosztorys pobytu delegacji wojskowej z NRD w Warszawie; sprawozdania z wyjazdów służbowych do NRD, CSRS, ZSRR; WRL, Austrii, na Kubę; instrukcja wyjazdowa dla oficerów udających się do Bułgarii; sprawozdania ze spotkań granicznych przedstawicieli Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego WP i Służby Topograficznej CzAL; Służby Topograficznej NAL NRD; propozycje dotyczące obchodów 25 rocznicy podpisania Układu Warszawskiego; notatka w sprawie utworzenia Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw – stron Układu Warszawskiego; Wyciąg ze statutu Komitetu Ministrów Obrony państw – stron Układu Warszawskiego (na czas „P”); meldunki i informacje dot. stanu wykonania przedsięwzięć ujętych w planach realizacji uchwał X i XI posiedzenia Komitetu Ministrów Obrony państw – stron Układu Warszawskiego oraz XVI, XVII i XVIII posiedzenia Rady Wojskowej Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego; ocena wdrożeń wniosków uzyskanych w ramach kontaktów z zagranicą w roku 1978 oraz wyników kontaktów zrealizowanych w roku 1979; wyciąg z planu kontaktów resortu obrony narodowej z zagranicą na rok 1979 w części dot. kontaktów koordynowanych przez Zarząd I Sztabu Generalnego WP; plan realizacji zadań wynikających z ustaleń II konferencji kierownictwa tyłów armii państw – członków UW przeprowadzonej przez Sztab ZSZ w m. Bydgoszcz w listopadzie 1979 r.; harmonogram przygotowania materiałów na XIII posiedzenie Komitetu Ministrów Obrony państw – stron Układu Warszawskiego (listopad-grudzień 1980 r.) – Rumunia; zestawienie tematyki posiedzeń KMO w latach 1976-1980; propozycje Zarząd I Sztabu Generalnego WP w sprawie tematyki posiedzeń KMO państw – stron UW w latach 1981-1985; projekt planu prac wojskowo-naukowych ZSZ na lata 1981-1985; notatka informacyjna o posiedzeniu Komitetu Ministrów SZ państw stron WU, które odbyło się w Warszawie w dniach 19-20 października 1980 r.; wytyczne Szefostwa Wojsk Chemicznych MON w sprawie opracowania materiałów o wykrywaniu wybuchów jądrowych i skażeń na terytorium kraju.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1979
Data końcowa: 1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 02958/100
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 014/80
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): 1724/88/111
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony