Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Zbiór dokumentów dotyczących Układu Warszawskiego
Opis zawartości
Kryptonim: Dunaj
Tytuł: Operacja "Dunaj" dot. interwencji członków Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Teczka nr 1: Sprawy operacyjne Sztabu Generalnego WP.
Opis: Teczka zawiera: plan działania Wojsk 2 Armii WP z 1968 r. (Dyrektywy Ministra Obrony Narodowej: Nr 01/oper. z dnia 27-07-1968 r. do przeprowadzenia ćwiczenia "Pochmurne Lato-68" oraz plan działania wojsk w ćwiczeniu "Pochmurne Lato-68", Nr 0045/oper z dnia 25-08-1968 r. w związku z potrzebą zagęszczenia ugrupowania operacyjnego 2 Armii, Nr 003/oper. z dnia 31-08-1968 r., Nr 004/II/oper. z dnia 23-10-1968 r. w sprawie zakończenia udziału wojsk 2 Armii WP w operacji "Dunaj", Nr 005/oper z dnia 02-11-1968 r. w sprawie rozformowania 2 Armii Wojska Polskiego; Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego: Nr 0045/oper. z dnia 25-08-1968 r., Nr 0044/oper z dnia 25-08-1968 r., Nr 0048/oper z dnia 04-09-1968 r. w związku z przejściem do realizacji drugiego etapu operacji "Dunaj", Nr 089/Sztab z dnia 09-09-1968 r., Nr 007/II/oper z dnia 29-09-1968 r. dot. powołania zespołu w celu opracowania oceny, wniosków i skutków operacji "Dunaj"; Rozkazy Ministra Obrony Narodowej: Nr 020/MON z dnia 09-09-1968 r. w sprawie uzupełnienia wojsk uczestniczących w operacji "Dunaj", Nr 006/II/oper z dnia 24-09-1968 r. w celu podsumowania dotychczasowego etapu operacji "Dunaj" w aspekcie partyjno-politycznym, operacyjnym, szkoleniowym i ekonomicznym, Nr 38/MON z dnia 23-10-1968 r.; Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 04/II/Oper z dnia 10-09-1968 r. w sprawie wykonywania zadań przez wojskowe komendy garnizonowe Sił Zbrojnych PRL przebywających czasowo na terytorium CSRS; Instrukcja dla wojskowych komend garnizonowych Sił Zbrojnych PRL przebywających czasowo na terytorium CSRS;); różne sprawy operacyjne (m.in.: plan międzysojuszniczego, dwustronnego ćwiczenia z oznaczonymi wojskami prowadzonego na terenie ŚOW w dniach 11-05 - 15-05-1968 r.; plan udziału związków taktycznych WP w ćwiczeniu wojsk sojuszniczych; sprawozdanie operacyjne z działalności 2 Armii Wojska Polskiego w operacji "Dunaj"; telegram; tezy referatu i notatka uzupełniająca referat dot. ćwiczenia sił zbrojnych; notatka służbowa ze spotkania prezydenta CSRS - Ludwika Swobody z dowódcami i przedstawicielami wojsk sojuszniczych stacjonujących na terytorium Czechosłowacji; instrukcja dla wojskowych komend garnizonowych Sił Zbrojnych PRL przebywających czasowo na terytorium CSRS; ocena gotowości bojowej i mobilizacyjnej Warszawskiego Okręgu Wojskowego z września 1968 r.; plan realizacji przedsięwzięć Dowództwa Wojsk Lotniczych wynikających z dyrektywy MON Nr 003/oper z dnia 31-08-1968 r.; wykaz lotnisk CSRS w obszarze dyslokacji jednostek 2 Armii WP; sprawozdanie z przemarszu Sztabu i Jednostek Zabezpieczenia 28 A przez terytorium PRL; meldunek dot. sytuacji w obszarze operacyjnym 2 Armii; wyciąg z notatki Nr 13/68 z posiedzenia Zespołu MON w dniu 05-09-1968 r.; notatka służbowa z sytuacji na granicy południowej PRL z dn. 22 - 25-09-1968 r.; protokół komisji powołanej z rozkazu Dowódcy 2 Armii do ustalenia wysokości strat i szkód spowodowanych działaniem wojsk 2 Armii na terenie CSRS w dniach 21-08 - 20-09-1968 r.; meldunek z inspekcji związków taktycznych i oddziałów 2 Armii stacjonujących czasowo na terenie CSRS; notatka z kontroli działalności Zarządu Politycznego 2 Armii WP w okresie przygotowywania i wykonywania zadań "Pochmurne Lato-1968" i "Dunaj", przeprowadzonej w ramach inspekcji MON w dniach 23-09 - 02-10-1968 r.; wnioski z działań 2 Armii w Czechosłowacji w okresie 21-08 - 07-09-1968 r.), sprawy Zarządu II Sztabu Generalnego (m.in.: stan sił zbrojnych CSRS; notatka służbowa Attache Wojskowego przy Ambasadzie PRL w Pradze dot. stacji radiowych na terenie Czechosłowacji oraz wykaz dziennikarzy CSRS pozytywnie i negatywnie ustosunkowanych do Polski; notatka służbowa Attache Wojskowego przy Ambasadzie PRL w Pradze dot. oceny wydarzeń w CSRS za okres 28-07 - 05-08-1968 r.; tłumaczenie artykułu z czasopisma "Der Spiegel" pt. "Zjawia się cukier"; notatka służbowa o przedsięwzięciach i zmianach w siłach zbrojnych NATO w III kwartale 1968 r.), zaopatrzenie materiałowo-techniczne (m.in.: wykaz należności i stanów faktycznych rakiet morskich, torped okrętowych i bomb głębinowych dla jednostek Marynarki Wojennej według stanu na 01-07-1968 r.; stan zapasów – zabezpieczenia wojsk w środki materiałowe; ocena wpływu i skutków przedsięwzięć realizowanych na korzyść 2 Armii na gotowość bojową wojska (jednostek) w zakresie służb kwatermistrzowskich; plan technicznego zabezpieczenia wojsk uczestniczących w operacji „Dunaj”; wytyczne Głównego Inspektora Planowania i Techniki z dnia 06-09-1968 r. w sprawie zabezpieczenia technicznego wojsk biorących udział w operacji „Dunaj”; Zarządzenia Głównego Kwatermistrza WP: Nr 0014 z dnia 06-09-1968 r. w sprawie zaopatrzenia i obsługi wojsk 2 Armii przebywających czasowo na terenie Czechosłowacji, Nr 017 z dnia 19-10-1968 r. w sprawie uregulowania zaopatrzenia przegrupowujących się wojsk biorących udział w operacji „Dunaj”; Wytyczne Głównego Inspektora Planowania i Techniki z dnia 20-10-1968 r. w sprawie powrotu wraz z wojskami z terytorium CSRS uzbrojenia i sprzętu oraz przywrócenia całej techniki po powrocie do pełnej sprawności); wojskowe przewozy kolejowe (m.in.: meldunek o wykonaniu przewozów wojsk radzieckich na kolejach PRL; ogólne, szczegółowe, graficzne plany przewozu transportem kolejowym jednostek 2 Armii; założenia do planu wyprowadzenia 2 Armii WP z CSRR do PRL); sprawozdania i meldunki WOW i KG MO (sprawozdania operacyjne Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego Warszawa; meldunki Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KG MO w sprawie przebiegu operacji kryptonim „Morwa”), a także: zestawienie szkód rzeczowych i finansowych spowodowanych przemarszem wojsk własnych i sojuszniczych w czasie trwania operacji „Dunaj” i poprzedzających ją ćwiczeń; notatka z rozmów przeprowadzonych z b. Szefem Sztabu Generalnego Czechosłowackiej Armii Ludowej gen. armii Otokarem Ritirżem sporządzona przez gen. broni Wojciech Jaruzelskiego.
Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa: 1968
Data końcowa: 1968
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna:
  • Dokumentacja aktowa
Liczba tomów: 1
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN: IPN BU 02958/1
Sygnatura dawna (wytwórcy dokumentów): 111/1
Sygnatura dawna (poprzednich archiwów): Spis nr 1498/1
Miejsce przechowywania
Nazwa archiwum: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
 
Powrót do listy wyników
Deklaracja dostępności strony