Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie
Informacje o archiwum
Kod jednostki: 329
Nazwa jednostki/Akronim nazwy: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.07.63.424 ze zm.), ustawa z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.07.63.425 ze zm.)
Tytuł prawny: instytucja publiczna
Forma zarządu: administracja państwowa
Typ zasobu archiwum: archiwum historyczne
Informacje o zasobie: W Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie (dalej: DIPN w Olsztynie) gromadzenie zasobu archiwalnego miało miejsce w latach 2001-2012. Stan zasobu na dzień 4 kwietnia 2012 r. wynosi 246,8 mb. Na zasób archiwalny olsztyńskiej Delegatury składają się materiały archiwalne, w postaci dokumentacji aktowej, organów więziennictwa w ilości 130 mb, sądów i prokuratur - 102,04 mb, byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Olsztynie - 130,06 mb oraz darowizny i kolekcje prywatne - 0,5 mb. Dokumentację zasobu DIPN w Olsztynie przejęto z: Archiwum Wojsk Lądowych w Toruniu, Aresztu Śledczego w Bartoszycach, Aresztu Śledczego w Działdowie, Aresztu Śledczego w Olsztynie, Aresztu Śledczego w Szczytnie, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Warszawie, Jednostki Wojskowej nr 2098, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie, Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe, Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach, Prokuratury Rejonowej w Giżycku, Prokuratury Rejonowej w Nidzicy, Prokuratury Rejonowej w Piszu, Prokuratury Rejonowej w Szczytnie, Sądu Okręgowego w Olsztynie, Sądu Rejonowego w Giżycku, Sądu Rejonowego w Kętrzynie, Sądu Rejonowego w Olsztynie, Zakładu Karnego w Barczewie, Zakładu Karnego w Iławie, Zakładu Karnego w Kamińsku oraz dar prywatny: Romualda Łobanowa.
Przewodniki i informatory (publikacje o jednostce): D. Białuński, Archiwum Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie [w:] Olsztyńskie archiwa. Informator, pod red. Danuty Kasparek, Olsztyn 2009; D. Białuński, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Delegatura w Olsztynie [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), pod red. Jerzego Bednarka i Rafała Leśkiewicza, Warszawa 2009, s. 505-515.
Udostępnianie dokumentów
Godziny otwarcia czytelni: poniedziałek - piątek 8.30-14.30
Czytelnia czynna godzin tygodniowo: 30
Przerwy i ograniczenia czasu udostępniania: przełom lipca i sierpnia oraz dni ustawowo wolne od pracy
Liczba miejsc: 5
Ułatwienia dla niepełnosprawnych: Nie
Dojazd: Autobus nr 2, 7, 9, 16, 26, 31, 36
Zasady udostępniania: Na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63 poz. 425 z późn. zm.), IPN realizuje następujące typy wniosków: (1) o udostępnienie do wglądu dokumentów; (2) o udostępnienie dokumentów osobowych dotyczących pracownika lub funkcjonariusza organów bezpieczeństwa państwa; (3) o udostępnienie dokumentów na potrzeby prowadzenia badań naukowych oraz publikacji materiału prasowego; (4) o udostępnienie dokumentów w celu wykonywania zadań ustawowych; (5) o udostępnienie do wglądu kopii akt spraw lustracyjnych; (6) o udostępnienie informacji zawartych w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa dotyczących osób pełniących funkcje publiczne; (7) o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, czy dane osobowe wnioskodawcy są tożsame z danymi osobowymi, które znajdują się w katalogu funkcjonariuszy, współpracowników, kandydatów na współpracowników organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy o IPN, oraz innych osób, udostępnionym w Instytucie Pamięci od dnia 26 listopada 2004 r. Udostępnienie wybranych kolekcji, zespołów i zbiorów archiwalnych warunkują również dwustronne umowy zawierane pomiędzy IPN i instytucjami współpracującymi, w szczególności zagranicznymi, oraz osobami prywatnymi (dot. kolekcji, zbiorów oraz archiwów prywatnych i rodzinnych). Nie udostępnia się materiałów w złym stanie technicznym oraz materiałów poddanych czynnościom cyfryzacji.
Usługi konserwatorskie i reprograficzne
Konserwacja archiwaliów – pracownia: Nie
Reprografia: Tak
Fotokopie: Tak
Mikrofilmy: Tak
Fotografie aparatem własnym: Tak
Digitalizacja: Tak
Kontakt
Miejscowość: Polska, warmińsko-mazurskie, Olsztyn
Kod pocztowy: PL 10-273
Ulica: ul. Jagiellońska 46
Strona WWW: http://www.ipn.gov.pl
Telefony: 89 521 48 00
Fax: 89 521 48 01
E-Mail: waldemar.brenda@ipn.gov.pl
Osoba kierująca jednostką
Funkcja Naczelnik
Imię i nazwisko: dr Waldemar Brenda
Data powołania: 2015
E-Mail: waldemar.brenda@ipn.gov.pl
Telefon: 89 521 48 02
Fax: 89 521 48 01
 
Deklaracja dostępności strony