Trudne początki

Zbudowanie od podstaw archiwum IPN, zgromadzenie w nim prawie 90 kilometrów akt wraz z ich równoczesnym udostępnianiem, to przedsięwzięcie organizacyjne bez precedensu w najnowszych dziejach polskich archiwów. Co oznacza 90 kilometrów? Wyobraźcie sobie Państwo 90 km książek, ustawionych jedna za drugą, stykających się grzbietami...

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Archiwum Pełne Pamięci"

Archiwum IPN, poczuwając się do odpowiedzialności za dokumentowanie losów Polaków, świadków i uczestników historii, doświadczonych w wyniku wydarzeń lat 1917-1990 uruchomiło projekt „Archiwum Pełne Pamięci” (http://archiwumpamieci.pl). Jest on częścią szerszej kampanii mającej na celu uświadomienie osobom posiadającym w prywatnych zbiorach ciekawe dokumenty, fotografie, wspomnienia i relacje o możliwości ich przekazania do Archiwum IPN.
(zobacz zwiastun spotu)

Image

NOWE INICJATYWY: portal "Trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN"

8 czerwca 2017 r., w 30. rocznicę rozpoczęcia trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski Archiwum IPN uruchomiło tematyczny portal internetowy. Na stronie http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl znajdą Państwo skany dokumentów, fotografie, filmy, mapy i inne interesujące pamiątki ostatniej podróży papieża Jana Pawła II do Polski Ludowej.
(zobacz zwiastun portalu)

Image
Image

Informator o zasobie archiwalnym IPN całościowo opisuje zgromadzone w Instytucie archiwalia

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi (OAIPN w Łodzi)
Informacje o archiwum
Kod jednostki: 320
Nazwa jednostki/Akronim nazwy: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi (OAIPN w Łodzi)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.07.63.424 ze zm.), ustawa z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.07.63.425 ze zm.)
Tytuł prawny: instytucja publiczna
Forma zarządu: administracja państwowa
Typ zasobu archiwum: archiwum historyczne
Informacje o zasobie: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi (dalej: OAIPN w Łodzi) gromadzenie zasobu archiwalnego rozpoczęło sierpniu 2001 r. Zgromadzony zasób, wg stanu na dzień 31 marca 2012 r., liczy ogółem 4235,44 mb. Na zasób archiwalny łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej składają się materiały wytworzone przez organy bezpieczeństwa państwa, więziennictwo, sądy i prokuratury z terenu dawnych województw: miejskiego łódzkiego, piotrkowskiego, kaliskiego, sieradzkiego i skierniewickiego w granicach sprzed podziału administracyjnego z 1999 r. Ponadto zgodnie z nowym zasięgiem łódzkiej apelacji, obowiązującym od sierpnia 2010 r., przejęciu przez OAIPN w Łodzi podlegają także akta z dawnych województw płockiego i ciechanowskiego. Materiały te z powodu ograniczeń powierzchni magazynowej w łódzkim Oddziale przechowywane są obecnie w Archiwum IPN w Warszawie. Istotną część zasobu archiwalnego stanowią także materiały zachowane po byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, a jego cennym uzupełnieniem są dary od osób prywatnych, na które składają się dokumenty i przedmioty stanowiące niekiedy bardzo osobiste pamiątki świadczące o zaangażowaniu darczyńców w działalność niepodległościową. Ważnym elementem zasobu archiwalnego jest ewidencja kartoteczna wytworzona w okresie działalności organów bezpieczeństwa Polski Ludowej oraz kartoteka byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi. Na zasób kartoteczny o łącznej wielkości 219,07 mb składają się kartoteki operacyjne i pomocniczo-tematyczne z lat 1944–1990. Pod względem zawartości danych za najważniejsze można uznać te powstałe w Wojewódzkich Urzędach Spraw Wewnętrznych w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Kaliszu. Są to: kartoteka ogólnoinformacyjna (13,3 mb) zawierająca informacje dotyczące osób pozostających w zainteresowaniu operacyjnym Urzędu Bezpieczeństwa/Służby Bezpieczeństwa w układzie alfabetycznym; kartoteka „zniszczeniowa” (13 mb) wytworzona przez Wydziały „C” WUSW w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach oraz kartoteka „odtworzeniowa” (1,4 mb) odnosząca się do materiałów Służby Bezpieczeństwa w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. W formie szczątkowej zachowały się kartoteki pomocniczo-tematyczne (27,85 mb), są to m.in.: kartoteka członków Konspiracyjnego Wojska Polskiego, chronologiczna kartoteka wydarzeń z terenu byłego województwa łódzkiego czy też kartoteka członków PSL. Interesującym materiałem archiwalnym jest też kartoteka funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa/Służby Bezpieczeństwa z terenu byłych województw: łódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego, skierniewickiego i kaliskiego (51,69 mb). Duże znaczenie posiadają też dzienniki archiwalne i rejestracyjne, które często, obok zapisów kartotecznych, stanowią jedyną pozostałość świadczącą o zainteresowaniu UB/SB osobami w czasach Polski Ludowej.
Przewodniki i informatory (publikacje o jednostce): Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi [w:] Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej, pod red. Jerzego Bednarka i Rafała Leśkiewicza, Warszawa 2009, s. 795–847; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Łodzi. Informator, oprac. J. Czarnecki i inni, Łódź 2010; Katalog publikacji Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi 2002–2011, Łódź 2011.
Udostępnianie dokumentów
Godziny otwarcia czytelni: poniedziałek - piątek 9.00-16.00; środa 9.00-18.00
Czytelnia czynna godzin tygodniowo: 37
Przerwy i ograniczenia czasu udostępniania: w lipcu i sierpniu w środy czytelnia czynna w godzinach 9.00-16.00 (pozostałe dni bez zmian) oraz dni ustawowo wolne od pracy
Liczba miejsc: 18
Ułatwienia dla niepełnosprawnych: Tak
Dojazd: Z Dworca PKP Łódź-Kaliska - autobusy nr 99, 99A; z centrum Łodzi tramwaje nr 11, 16
Zasady udostępniania: Na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63 poz. 425 z późn. zm.), IPN realizuje następujące typy wniosków: (1) o udostępnienie do wglądu dokumentów; (2) o udostępnienie dokumentów osobowych dotyczących pracownika lub funkcjonariusza organów bezpieczeństwa państwa; (3) o udostępnienie dokumentów na potrzeby prowadzenia badań naukowych oraz publikacji materiału prasowego; (4) o udostępnienie dokumentów w celu wykonywania zadań ustawowych; (5) o udostępnienie do wglądu kopii akt spraw lustracyjnych; (6) o udostępnienie informacji zawartych w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa dotyczących osób pełniących funkcje publiczne; (7) o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, czy dane osobowe wnioskodawcy są tożsame z danymi osobowymi, które znajdują się w katalogu funkcjonariuszy, współpracowników, kandydatów na współpracowników organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy o IPN, oraz innych osób, udostępnionym w Instytucie Pamięci od dnia 26 listopada 2004 r. Udostępnienie wybranych kolekcji, zespołów i zbiorów archiwalnych warunkują również dwustronne umowy zawierane pomiędzy IPN i instytucjami współpracującymi, w szczególności zagranicznymi, oraz osobami prywatnymi (dot. kolekcji, zbiorów oraz archiwów prywatnych i rodzinnych). Nie udostępnia się materiałów w złym stanie technicznym oraz materiałów poddanych czynnościom cyfryzacji.
Usługi konserwatorskie i reprograficzne
Konserwacja archiwaliów – pracownia: Tak
Reprografia: Tak
Fotokopie: Tak
Mikrofilmy: Tak
Fotografie aparatem własnym: Nie
Digitalizacja: Tak
Kontakt
Miejscowość: Polska, woj. łódzkie, Łódź
Kod pocztowy: PL 91-479
Ulica: ul. Elizy Orzeszkowej 31/35
Strona WWW: http://www.ipn.gov.pl
Telefony: 42 616 27 45, 42 616 27 10
Fax: 42 616 27 48, 42 616 27 20
E-Mail: oddzial.lodz@ipn.gov.pl
Osoba kierująca jednostką
Funkcja Naczelnik
Imię i nazwisko: Paweł Perzyna
Data powołania: 2001
E-Mail: oddzial.lodz@ipn.gov.pl
Telefon: 42 616 27 10
 
Deklaracja dostępności strony